YOUNG LEARNERS ANGLO SCHOOL CELRÀ

YLEcerts

Els Young Learners English Tests (YLE) són exàmens especialment pensats i desenvolupats per a nens i nenes d’edats  entre els 7 i els 12 anys. Actualment milers d’estudiants de molts països d’arreu del món realitzen qualsevol dels tres exàmens: Starters, Movers & Flyers.

Starters yle-starters- Movers yle-movers- Flyers yle-flyers-
Reading and Writing (20 min.) Reading and Writing (30 min.) Reading and Writing (30 min.)
Listening (20 min.) Listening (25 min.) Listening (20 min.)
Speaking (entre 5 i 10 min.) Speaking (entre 5 i 10 min.) Speaking (entre 5 i 10 min.)

.

En aquests exàmens de Young Learners Anglos school Celrà no hi ha aprovats o suspesos i cada nen rep un certificat en el qual cadascuna de les àrees avaluades reben entre 1 i 5  escuts; per exemple, un nen pot obtenir diferent nombre d’ escuts per Reading and Writing, Listening i Speaking. Amb això es mostren les àrees en les quals el nen destaca més i les àrees en les quals pot millorar.

FULLETÓ PER PARESYoung-learners-BO

Starters

INFORMACIO GENERAL

LLIBRE VOCABULARY

Movers

INFORMACIO GENERAL

Flyers

INFORMACIÓ GENERAL

testonline

CAMBRIDGE CENTENARY PEU PAG